Delegacija Bošnjačkog vijeća, koju je predvodio predsjednik, Mirsad Džudžević, boravila je danas u zvaničnoj posjeti Diplomatskoj misiji Republike Azerbejdžan u Crnoj Gori, gdje su se sastali sa Savjetnikom, gospodinom Anarom Adžamovim.

Predsjednik je,  gospodinu  Adžamovu, predstavio instituciju Vijeća kao i koja su zalaganja Vijeća u oblasti očuvanja historije, kulture i jezika Bošnjaka u Crnoj Gori. Predstavljajući mu planove za realizaciju pomenutih aktivnosti na polju osnivanja Bošnjačke biblioteke, Bošnjačkog kulturnog centra, istakao je važnost očuvanja kulturnog naslijeđa Bošnjaka i očuvanja spomenika kulture.

Gospodin Adžamov  je izrazio zadovoljstvo inicijativom za saradnju, naglašavajući da je ovo prva zvanična posjeta Bošnjačkog vijeća Diplomatskoj misiji Republike Azerbejdžan u Crnoj Gori. Na sastanku je razmatrana saradnja na svim poljima, a gospodin Anar Adžamov je, u cilju što bolje kooperacije, najavio posjetu Vijeću u Rožajama.