Predstavnici Bošnjačkog vijeća učestvovali su na poziv Savjeta Evrope na dvodnevnom okruglom stolu na temu prava nacionalnih  manjina u Crnoj Gori, koji se održavao 31.oktobra i 01.novembra 2017.u Budvi. Projekat je organizovan u saradnji sa Delegacijom EU u Crnoj Gori, i Ministarstvom za ljudska i manjinska prava Crne Gore.

Pozivu su se odazvali predstavnici svih nacionalnih savjeta. Bošnjačko vijeće predstavljali su Mirsad Džudžević i Alisa Džogović Murić.

Predstavnici savjeta imali su priliku da čuju i uporede iskustva u ostvarivanju manjinskih prava i zakonodavstva u Crnoj Gori, Srbiji, Hrvatskoj i Mađarskoj. Predavači su bili istaknuti profesori i eksperti Savjeta Evrope, prof.dr.sc Siniša Tatalović sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Zagrebu, prof.dr. Eva Vukašinović, ekspertkinja Savjeta Evrope, i dr. Sándor Erzsébet, ekspertkinja Savjeta Evrope.

Obrazovni sistemi koji se primjenjuju za nacionalne manjine u regionu, odličan su primjer koji bi ukoliko se stvore uslovi trebalo preslikati na naš sistem obrazovanja, obzirom da dosadašnja primjena odredbe iz zakona o obrazovanju na svom maternjem jeziku nije zaživjela u potpunosti.

Dobra zakonska regulativa na čijoj se implementaciji treba raditi, pored iznalaženja rješenja za nezavidan finansijski položaj i nemogućnost kandidovanja projekata kod FZM, realna je situacija sa kojomse suočavaju nacionalni savjeti zaključak je sa skupa.