Ministar za ljudska i manjinska prava, Mehmet Zenka boravio je danas u zvaničnoj posjeti Bošnjačkom vijeću. Tom prilikom susreo se sa predsjednikom vijeća Mirsadom Džudževićem i  saradnicima.

Predsjednik je Ministru predstavio poziciju u kojoj se nalazi Bošnjačko vijeće i  poteškoće sa kojima se susreće prilikom realizacije projekata. U daljem razgovoru predsjednik je predložio da se  razmotri mogućnost povećanja sredstava koja se izdvajaju iz  Budžeta, kako bi Vijeće što kvalitetnije obavljalo svoje djelatnosti predviđene Statutom, kao i obezbijedilo adekvatan prostor za rad, obzirom da trenutne prostorije u kojima je smještena kancelarija nemaju zadovoljavajuće kapacitete.

Ministar je izrazio saglasnost sa predsjednikom da bi se finansijska podrška  Bošnjačkom vijeću kao i ostalim savjetima trebala povećati, kako bi nesmetano obavljali poslove iz svog domena.

Kao preduslov poboljšane saradnje savjeta i resornih institucija najavljeni su skoriji susreti predstavnika savjeta i Ministarstva.