Danas je  u Rožajama  održana prva redovna sjednica trećeg saziva Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori.

Nakon konstatovanja kvoruma , usvajanja Dnevnog reda i zapisnika sa Konstitutivne sjednice, jednoglasno su usvojeni  Statut i Poslovnik o radu vijeća.  

Izabrano je rukovodstvo Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori. Na prijedlog predsjednika Vijeća za potpredsjednike izabrani su Kemal Purišić, Nedžad Drešević, Admir Adrović i Avdo Gorčević, dok je za predsjedicu Izvršnog odbora izabrana Alisa Džogović Murić.  Na sjednici je takođe Šukrija Cikotić imenovan za člana Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava koji će u narednom mandatu predstavljati Vijeće u tom organu.

Predsjednik je prisutne upoznao o radu novog saziva Vijeća od imenovanja zaključno sa današnjim datumom.