Delegaciju  u sastavu: prof.dr. Nedžad Mulabegović, predsjednik Vijeća, Mr.sci Emir Zlatar, generalni sekretar Vijeća, akademik prof.dr. Faris Gavrankapetanović, član Upravnog odbora Vijeća i aktuelni predsjednik Bošnjačkog Instituta „Adil Zulfikarpašić“, prof.dr. Senadin Lavić, član Upravnog odbora Vijeća i aktuelni predsjednik BZK Preporod, gosp. Edhem Bičakčić, član Upravnog odbora Vijeća  danas su u  Rožajama  dočekali predstavnici Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori: predsjednik Mirsad Džudžević, Ministar saobraćaja i pomorstva u Vladi Crne Gore, Osman Nurković, Ministar rada i socijalnog staranja, Kemal Purišić,  direktor Uprave za inspekcijske poslove, Alija Košuta,  direktor RTV Rožaje Mirsad Feleć, i direktor Bošnjačkih novina, Senad Mujević, kao i predsjednica Izvršnog odbora Alisa Džogović Murić i članovi Vijeća: Amer Škrijelj, Edin Hodžić i Armin Honsić

Ovo je prva zvančna posjeta bošnjačkih institucija iz BiH koja će inicirati saradnju na najvišem međuinstitucionalnom nivou. 

Susret  rukovodstava predstavničkih tijela Bošnjaka Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i istaknutih Bošnjaka u društveno-političkom sistemu Crne Gore, bila je odlična prilika za početak saradnje dvije zemlje na promociji kulture i identiteta Bošnjaka. 

 Na sastanku je razgovarano o saradnji institucija koje se bave kulturom i identitetom Bošnjaka u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Razmatrana je mogućnost potpisivanja sporazuma o saradnji, kao i intenzivnija saradnja na polju obrazovanja i podrške u studiranju Bošnjacima iz Crne Gore u Bosni i Hercegovini. 

Sastanak je nastavljen u Podgorici, gdje se sa delegacijom VKBI susreo i potpredsjednik Vlade Crne Gore, Rafet Husović, savjetnik predsjednika Crne Gore, dr. Amer Halilović, savjetnik potpredsjednika Vlade, Admir Adrović, direktor  Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Suljo Mustafić, direktor Zavoda za školstvo Rešad Sijarić, direktor Fonda za razvoj i očuvanje kulture manjina Safet Kurtagić, i generalni direktor Direktorata za šumarstvo i lovstvo u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore, Adem Fetić.