redsjednik Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori Mirsad Džudžević i potpredsjednik Vijeća Admir Adrović prisustvovali su sinoćnjem otvaranju svečane akademije povodom 25 godina od osnivanja Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca (VKBI), koja je održana u Sarajevu.

Čelnici Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca, Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Srbiji i Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori danas su, u glavnom gradu BiH, potpisali i Protokol o saradnji.

Predsjednik Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori Mirsad Džudžević ovim povodom je naglasio da su Bošnjaci u Crnoj Gori u posljednjih desetak godina ostvarili dosta svojih prava i da baštine zajedničku kulturu svih Bošnjaka kao autohtonog naroda na ovom dijelu Evrope.

Saradnja neće odnositi na nikakve političke aktivnosti, već će biti u okvirima ustavom definiranih ovlašćenja bošnjačkih vijeća u Srbiji i u Crnoj Gori i biće usmjerena na Bosanski jezik, čiji je status definiran i u Srbiji i u Crnoj Gori, kao i na izradu, enciklopedije Bosne i Hercegovine.

Istaknuto je da će ova vijeća podržati formiranje bošnjačkih nacionalnih vijeća u državama u kojima ona nisu formirana a Bošnjaci su zastupljeni u njihovim ustavima, poput Albanije, Hrvatske, Makedonije i Kosova.